Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ IPHARM

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Bản tin iPharm Bản tin iPharm Dự án phần mềm Quản lý nhân sự

Dự án phần mềm Quản lý nhân sự

Email In PDF.
Thực hiện đổi mới toàn diện phương thức quản lý và điều hành cũng như tăng cường lãnh đạo Bệnh viện 09 Hà Nội ký kết với Công ty Cổ phần giải pháp Công nghệ iPharm hợp đồng xây dựng phần mềm Quản lý Cán bộ, Viên chức. Phần mềm được phát triển trên công nghệ C#.NET 2012, SQL Server 2008, kiến trúc Client/Server nền tảng hệ thống Windows hoạt động trên môi trường LAN hoặc thông qua kết nối internet. Chức năng chính của phần mềm gồm:
1.    Quản lý danh sách nhân sự
2.    Cập nhật hồ sơ nhân sự
3.    Khen thưởng - Kỷ luật
4.    Diễn biến Công tác Đảng - Đoàn thể
5.    Diễn biến Quá trình công tác
6.    Quá trình công tác nước ngoài
7.    Quá trình tham gia đại biểu QH và HĐND các cấp
8.    Diễn biến tiền lương
9.    Diễn biến phụ cấp thâm niên vượt khung
10.    Diễn biến phụ cấp khác
11.    Xét nâng lương
12.    Xét hết tập sự
13.    Xét nghỉ hưu
Phần mềm đã được đưa vào sử dụng chính thức từ tháng 08/2013 và đã đảm bảo được hiệu quả theo các mục tiêu đề ra.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 14 Tháng 10 2013 11:37 )  

Bản tin iPharm

Phần mềm Quản lý Phòng khám
Phần mềm đã được đưa vào sử dụng chính thức từ 26/10/2013. Phần mềm được phát triển trên công nghệ C#.NET 2005/ FrameWork 2.0/ Oracle 11g
Phần mềm Quản lý Phòng khám
Phần mềm đã được đưa vào sử dụng chính thức từ 02/10/2013. Phần mềm được phát triển trên công nghệ C#.NET 2005/ FrameWork 2.0/ Oracle 11g
Phần mềm Quản lý Phòng khám
Phần mềm đã được đưa vào sử dụng chính thức từ 01/04/2013. Phần mềm được phát triển trên công nghệ C#.NET 2005/ FrameWork 2.0/ Oracle 11g
Phần mềm Quản lý Phòng khám
Phần mềm đã được đưa vào sử dụng chính thức từ tháng 08/2013 và đã đảm bảo được hiệu quả theo các mục tiêu đề ra. Phần mềm được phát triển trên công nghệ C#.NET 2012/ FrameWork 4.0/ SQL Server 2008
Phần mềm Quản lý Phòng khám
Phần mềm đã được đưa vào sử dụng chính thức từ 01/04/2013. Phần mềm được phát triển trên công nghệ C#.NET 2005/ FrameWork 2.0/ Oracle 11g
Phần mềm Quản lý khách hàng
Ngày 01/01/2013 Công ty iPharm cho ra mắt sản phẩm Phần mềm Quản lý khách hàng. Sản phẩm được phát triển trên công nghệ C#.NET 2005/ FrameWork 2.0/ SQL Server 2005
Phần mềm Quản lý thông tin bệnh nhân HIV
Dưới sự hỗ trợ của dự án Esther công ty iPharm đã xây dựng và triển khai thành công phần mềm Quản lý thông tin Bệnh nhân HIV cho Bệnh viện 09 Hà Nội.
Phần mềm Quản lý Nghiên cứu khoa học
Với sự phối hợp của Ban Quân y, Bệnh xá Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định công ty iPharm chuyển giao Hệ thống phần mềm Quản lý Bệnh viện cho Bệnh xá BCHQS tỉnh Nam Định.

Các sản phẩm nổi bật

1Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện
2Phần mềm quản lý bán lẻ tại Nhà thuốc GPP
3Phần mềm quản lý Phân phối thuốc (GDP)

Tin chuyên ngành trong nước

Tin chuyên ngành

Tin tức chuyên ngành Y - Dược trong nước.

Tin Y-Dược quốc tế

Tin Y Dược quốc tế
Cập nhật tin Y - Dược quốc tế.

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Hướng dẫn sử dụng thuốc
Hướng dẫn sử dụng thuốc: Hướng dẫn cơ bản sử dụng các dạng thuốc khác nhau