Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ IPHARM

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Bản tin iPharm Bản tin iPharm Dự án phần mềm Quản lý nhân sự

Dự án phần mềm Quản lý nhân sự

Email In PDF.
Thực hiện đổi mới toàn diện phương thức quản lý và điều hành cũng như tăng cường lãnh đạo Bệnh viện 09 Hà Nội ký kết với Công ty Cổ phần giải pháp Công nghệ iPharm hợp đồng xây dựng phần mềm Quản lý Cán bộ, Viên chức. Phần mềm được phát triển trên công nghệ C#.NET 2012, SQL Server 2008, kiến trúc Client/Server nền tảng hệ thống Windows hoạt động trên môi trường LAN hoặc thông qua kết nối internet. Chức năng chính của phần mềm gồm:
1.    Quản lý danh sách nhân sự
2.    Cập nhật hồ sơ nhân sự
3.    Khen thưởng - Kỷ luật
4.    Diễn biến Công tác Đảng - Đoàn thể
5.    Diễn biến Quá trình công tác
6.    Quá trình công tác nước ngoài
7.    Quá trình tham gia đại biểu QH và HĐND các cấp
8.    Diễn biến tiền lương
9.    Diễn biến phụ cấp thâm niên vượt khung
10.    Diễn biến phụ cấp khác
11.    Xét nâng lương
12.    Xét hết tập sự
13.    Xét nghỉ hưu
Phần mềm đã được đưa vào sử dụng chính thức từ tháng 08/2013 và đã đảm bảo được hiệu quả theo các mục tiêu đề ra.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 14 Tháng 10 2013 11:37 )  

Các sản phẩm nổi bật

1Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện
2Phần mềm quản lý bán lẻ tại Nhà thuốc GPP
3Phần mềm quản lý Phân phối thuốc (GDP)

Tin chuyên ngành trong nước

Tin chuyên ngành

Tin tức chuyên ngành Y - Dược trong nước.

Tin Y-Dược quốc tế

Tin Y Dược quốc tế
Cập nhật tin Y - Dược quốc tế.

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Hướng dẫn sử dụng thuốc
Hướng dẫn sử dụng thuốc: Hướng dẫn cơ bản sử dụng các dạng thuốc khác nhau