Ra mắt phần mềm Quản lý Khách hàng

In
Ngày 01/01/2013 Công ty iPharm cho ra mắt sản phẩm Phần mềm Quản lý khách hàng. Sản phẩm được phát triển trên công nghệ C#.NET 2005/ FrameWork 2.0/ SQL Server 2005 
Phần mềm đã được triển khai ngay tại công ty iPharm phục vụ cho việc chăm sóc, bảo trì, bảo hành cho mọi khách hàng của công ty và giúp cho người quản lý của công ty có thể theo dõi được những yêu cầu/ phản hồi của khách hàng để xử lý kịp thời nhanh chóng. 
 
 
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 28 Tháng 1 2013 17:04 )