Một số hình ảnh tiêu biểu năm 2013

In

 Triển khai dự án Hệ thống phần mềm Quản lý Bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu

 Triển khai dự án Hệ thống phần mềm Quản lý Bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai

 Triển khai dự án Hệ thống phần mềm Quản lý Bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa Nhi Nam Định

 Triển khai dự án Phần mềm Quản lý Bệnh viện tại Phòng khám BHYT Hải Phòng

Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý Đăng ký thuốc tại Cục QL Dược - Bộ Y tế

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 03 Tháng 2 2015 22:00 )