Một số hình ảnh tiêu biểu năm 2014

In

 

Triển khai dự án Hệ thống phần mềm Quản lý Bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Lộc

 

Triển khai dự án Hệ thống phần mềm Quản lý Bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa Sông Mã

Triển khai dự án Hệ thống phần mềm Quản lý Bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phù Yên

Chương trình hợp tác với Trung tâm Khoa học & Thông tin Công nghệ 

Các kỹ sư của iPharm., JSC lập trình tích hợp với thiết bị barcode và máy in bill 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 03 Tháng 2 2015 22:01 )