Dự án

In

- Dự án Nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện - Bệnh xá Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định  - 07/2016 

- Dự án Hệ thống phần mềm Quản lý Bệnh viện - Bệnh viện Nội tiết Nam Định - 05/2016 

- Dự án Nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện - Bệnh viện Đa khoa Mỹ Lộc  - 02/2016

- Dự án Hệ thống phần mềm Quản lý Bệnh viện - Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức - 01/2016   

- Dự án Phần mềm Quản lý quy trình khám chữa bệnh nội trú - Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ 01/2016 

- Dự án Hệ thống xếp hàng và gọi khám tự động - Bệnh viện Nội tiết - 12/2015

- Dự án Nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện - Bệnh viện khu vực Phù Yên  - 12/2015

- Dự án Phần mềm Quản lý quy trình khám chữa bệnh ngoại trú - Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ 11/2015 

 

- Dự án Phần mềm Kết nối máy xét nghiệm  - Bệnh viện Nội tiết 10/2015 

- Dự án Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện - Bệnh viện Đa khoa Bắc Yên - Sơn La 06/2015 

- Dự án Phần mềm Quản lý & Tra cứu dữ liệu vị thuốc YHCT - Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam 06/2015 

- Dự án Phần mềm Quản lý khách hàng - Công ty Cổ phần Dược liệu TW - Mediplantex 05/2015

- Dự án Hệ thống xếp hàng và gọi khám tự động - Bệnh viện Đa khoa Mỹ Lộc - Nam Định 05/2015

- Dự án Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện - Bệnh viện Nội Tiết 04/2015

- Dự án Phần mềm Quản lý & Tra cứu dữ liệu cây thuốc - Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam 04/2015 

- Dự án Nâng cấp Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện - Bệnh viện Nhi Nam Định 04/2015

- Dự án Phần mềm Thống kê số liệu kháng sinh - Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế 02/2015 

- Dự án Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện - Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TW 01/2015

 

 

- Dự án Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện - Bệnh viện Đa khoa Mỹ Lộc - Nam Định 10/2014
- Dự án Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phù yên - Sơn La 08/2014
- Dự án Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện - Bệnh viện Đa khoa Sông Mã - Sơn La 07/2014
- Dự án Phần mềm Quản lý thông tin hành nghề Dược - Sở y tế Hà Nội - 03/2014
- Dự án Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện - Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu - Sơn La 10/2013
- Dự án Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện - Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai - Sơn La 10/2013
- Dự án Phần mềm Quản lý thông tin bệnh nhân sử dụng Methadone - Tổ  chức Esther - Pháp 09/2013
- Dự án Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện - Bệnh viện Nhi Nam Định 05/2013
- Dự án Phần mềm Quản lý Cán bộ Viên chức - Bệnh viện 09 02/2013
- Dự án Phần mềm Thống kê Khoa học công nghệ - Trung tâm Tin học & Thông tin Khoa học Công nghệ Nam Định 12/2012

- Dự án Phần mềm Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ - Trung tâm Tin học & Thông tin Khoa học Công nghệ Nam Định 10/2012
- Dự án Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện - Bệnh xá BCH Quân sự tỉnh Nam Định 08/2012
- Dự án Phần mềm Quản lý Bệnh nhân HIV/AIDS - Bệnh viện 09 Hà Nội 07/2012
- Dự án Phần mềm Quản lý Trang thiết bị bệnh viện - Bệnh viện Tuệ Tĩnh 05/2012
- Dự án Phần mềm Quản lý Giá thuốc và Xem xét hồ sơ đấu thầu thuốc - Cục Quản lý Dược 03/2012
- Dự án Phần mềm Quản lý phân phối thuốc GDP - Công ty Cổ phần Dược phẩm - TB Y tế Hà Nội CN09 01/2012
- Dự án Hệ thống phần mềm Quản lý Bệnh viện - Bệnh viện 09 11/2011
- Dự án Phần mềm Tổng hợp số liệu báo cáo - Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà 10/2011
- Dự án Phần mềm Quản lý Tài liệu, bài giảng, giáo trình điện tử - Học viện Y Dược học Cổ truyền 07/2011
- Dự án Phần mềm Điều khiển trạm trộn bê tông - Công ty Alpha 06/2011


- Dự án Phần mềm Quản lý, cấp số Đăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược 03/2011
- Dự án Phần mềm Quản lý Kho thuốc GSP - Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà 12/2010
- Dự án Hệ thống Phần mềm Quản lý bệnh viện - Bệnh viện Tuệ Tĩnh 10/2010
- Dự án Phần mềm Quản lý Giao nhận hóa đơn - Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà 08/2010
- Dự án Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện - Bệnh viện Phong Chí Linh 05/2010
- Dự án Phần mềm Quản lý thi Trắc nghiệm - Học viện Y Dược học Cổ truyền 02/2010
- Dự án Phần mềm Quản lý Tài liệu, bài giảng, giáo trình điện tử - Đại học Y Thái Bình 04/2010
- Dự án Phần mềm Quản lý Vật tư - Bệnh viện Tai Mũi Họng TW 11/2009
- Dự án Phần mềm Quản lý Tài liệu, bài giảng, giáo trình điện tử - Đại học Y Hải Phòng 09/2009
- Dự án Phần mềm Quản lý Chuỗi nhà thuốc GPP - Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang 05/2009

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 01 Tháng 8 2016 14:22 )