Phần mềm quản lý nhà thuốc GPP

In

 Giới thiệu sản phẩm: http://www.ipharm.vn/nha-thuoc

 Phần mềm gồm 2 phiên bản:

- Advanced: http://www.mediafire.com/?are2t9cy1nav0t3

  - Basic: http://www.mediafire.com/?1fe152bx9nu7ux5

 Tài liệu giới thiệu phần mềm:  

http://ipharm.vn/downloads/ipharm_pharmacy_introduce.pdf

 Hướng dẫn cài đặt: 

http://ipharm.vn/downloads/ipharm_pharmacy_setup.pdf

 Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 

http://ipharm.vn/downloads/ipharm_pharmacy_guider.pdf

 Tiện ích hỗ trợ 

 Công cụ hỗ trợ trực tuyến

Teamviewer: http://ipharm.vn/downloads/TeamViewer.exe

         Ultraviewer: http://ipharm.vn/downloads/UltraViewer.exe

 Công cụ hỗ trợ cài từ 2 máy trở lên

       SSMSE 2005 32bit: http://www.mediafire.com/?qzc40blp0ph240o

       SSMSE 2005 64bit: http://www.mediafire.com/?e4idaj0b0n342s8

 Công cụ hỗ trợ Windows 64bit:

       Crystal Report 64bit: http://www.mediafire.com/?qv0x637p1pt166j

       SQL Express 64bit: http://www.mediafire.com/?6l7977oh3h3fz2k

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 23 Tháng 11 2017 16:52 )